Βελτιστοποίηση θέσης ράμπας σε υπαίθρια εκμετάλλευση με χρήση των VULCAN 3D SOFTWARE & EXPRESS ROAD PLANNER

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βελτιστοποίηση θέσης ράμπας σε υπαίθρια εκμετάλλευση με χρήση των VULCAN 3D SOFTWARE & EXPRESS ROAD PLANNER

Μαχαιράς, Δημήτριος

Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης θέσης κατασκευής μιας διαδρομής, εντός μιας υπαίθριας εκμετάλλευσης, η οποία θα εξυπηρετεί για όλη την διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες tow υλικών εκσκαφής, που δημιουργούνται, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το μεταλλείο για το οποίο θα γίνει αυτό βρίσκεται στον Αγ. Ιωάννη του Νομού Βοιωτίας υπό την εποπτεία της ΑΑΡΚΟ I ,Μ.Μ.Α.Ε. από το οποίο η ίδια εκμεταλλεύεται λατεριτικά κοιτάσματα σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων. Από αυτά η εν λόγω εταιρεία διακρίνει το νικέλιο το οποίο αποτελεί τον ουσιαστικό και τον κύριο λόγο ύπαρξης της. Θα χρησιμοποιηθούν δύο πακέτα μεταλλευτικής πληροφορικής, το Vulcan 3D Software και το Express Road Planner. Με μια αρκετά μεγάλη διαδικασία που αποτελεί και την κύρια δομή της εργασίας θα προτείνεται η καλύτερη θέση διάνοιξης ενός τέτοιου οδικού συστήματος εντός της επιφανειακής εκσκαφής. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικότατα στις σελίδες που ακολουθούν δίνοντας αρκετή βάση στις τεχνικές λεπτομέρειες της εκσκαφής καθώς και της ίδιας της ράμπας μιας και το κόστος κατασκευής της θα είναι καθοριστικό για το χρονικό υπόλοιπο της ζωής του μεταλλείου. Επειδή αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω των δύο λογισμικών που προαναφέρθηκαν η παρουσίαση πολλών εικόνων αποτελούσε μονόδρομο κατά την εκπόνηση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλεία
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.