Μελέτη της επίδρασης ορισμένων γονιδίων στο βαθμό ωοθυλακιορρηξίας και την πολυδυμία των ελληνικών προβάτων Χίου και Φλωρίνης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της επίδρασης ορισμένων γονιδίων στο βαθμό ωοθυλακιορρηξίας και την πολυδυμία των ελληνικών προβάτων Χίου και Φλωρίνης.

Γιαννά, Ειρήνη

Η ελληνική προβατοτροφία, είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο κλίμα της χώρας μας, την τοπογραφική διαμόρφωση του εδάφους της και της οποίας τα προϊόντα είναι παραδοσιακά ενταγμένα στη διατροφή της ελληνικής οικογένειας και έχει πολλά να κερδίσει από τις νέες αυτές τεχνικές. Η μελέτη του DNA θα επιτρέψει στον Έλληνα επιστήμονα να γνωρίσει το γενότυπο των ελληνικών φυλών προβάτων, να διερευνήσει την καταγωγή τους ώστε να εντοπίσει τις καθαρές φυλές και τις διασταυρώσεις, και να τον βοηθήσει να επιλέξει τα καλύτερα ζώα αναπαραγωγής και να χαράξει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. Οι φυλές Χίου και Φλωρίνης είναι φυλές με πολύτιμα χαρακτηριστικά για τον Έλληνα προβατοτρόφο. Η φυλή Χίου είναι γνωστή για την εξαιρετική της πολυδυμία και την υψηλή γαλακτοπαραγωγή και είναι μία από τις πιο παραγωγικές φυλές στην μεσογειακή λεκάνη. Η φυλή Φλωρίνης αν και δεν αριθμεί πολλά ζώα, εκτρέφεται στην Δ. Μακεδονία και είναι γνωστή για την υψηλή της προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Για το λόγο αυτό, παρά τη σχετικά χαμηλή της παραγωγικότητα θεωρείται πολύτιμη για την περιοχή αυτή με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο του χειμώνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης, στα οποία θα επιζητείται η αύξηση και παραγωγικότητά της σε συνδυασμό με τη διατήρηση της προσαρμοστικότητάς της στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη ορισμένων γονιδίων που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την πολυδυμία σε διάφορες ξενικές φυλές προβάτων. Η παρουσία των γονιδίων αυτών και των μεταλλαγών τους στις δύο αυτές Ελληνικές φυλές προβάτων θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας των δύο αυτών φυλών. Θεωρείται σκόπιμο πρίν από την πειραματική φάση να αναλυθεί η φύση καθώς και η δομή του DNA ώστε να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι το υλικό αυτό το οποίο κρύβει τα μυστικά της ζωής και της καταγωγής όλων των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη μας. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών γονιδιακής τεχνολογίας όπως εφαρμόζεται σήμερα για την μελέτη του DNA στα διάφορα εργαστήρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.