Καταγραφή λατομείων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Καταγραφή λατομείων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Παπαδοπούλου, Σοφία

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του κλάδου των μαρμάρων και των γρανιτών. Ο κλάδος του μαρμάρου έχει μακρόχρονη παράδοση, ενώ η ποιότητα και η ποικιλία των μαρμάρων της χώρας μας είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής μαρμάρου στον κόσμο. Λατομεία εξόρυξης μαρμάρου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρες, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει πετρώματα διαφορετικού χρώματος, αλλά και ποιότητας. Ο γρανίτης, που αποτελεί ανταγωνιστικό προϊόν του μαρμάρου, είναι αποκλειστικά εισαγόμενος, καθώς το συγκεκριμένο πέτρωμα δεν εξορύσσεται στη χώρα μας. Στο πρώτο κεφαλαίο γίνεται μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του κλάδου του μαρμάρου, το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η διάρθρωση του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις πωλήσεις του κλάδου, στην χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής και παραγωγής τελικών προϊόντων του κλάδου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κυριότερες επιχειρήσεις και στην παραγωγή των τελικών προϊόντων μαρμάρου, καθώς και στα μερίδια παραγωγής. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα πιο γνωστά ελληνικά μάρμαρα. Στο έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των πιο γνωστών εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας μαρμάρου: Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα λατομεία του Ν. Έβρου και δίδεται μια μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.