Γενικές αρχές σήραγγων - σήραγγα εκτροπής φράγματος Ιλαρίωνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Γενικές αρχές σήραγγων - σήραγγα εκτροπής φράγματος Ιλαρίωνος

Κενσταλής, Σωτήριος

Οι υπόγειες εκσκαφές και η αξιοποίησή τους, αποτελούν αντικείμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ελληνικό χώρο, εξ αιτίας της πολύπλοκης γεωμορφολογίας του, αλλά και με ιδιαίτερες απο τη φύση τους δυσκολίες στη μελέτη και κατασκευή τους. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόγειων τεχνικών έργων καλύπτουν οι σήραγγες. Οι σήραγγες είναι οριζόντιες ή με μικρή κλίση εκσκαφές, που συνήθως είναι υπόγειες αλλά ανοιχτές σε καθένα άκρο τους στην επιφάνεια. Ωστόσο τμήμα της σήραγγας είναι δυνατόν να κατασκευασθεί επιφανειακά με ανοιχτή εκσκαφή και εκτέλεση των έργων και με διατομή μεγαλύτερη των 5.0 m2. Η διάνοιξη και γενικά η κατασκευή σηράγγων, δηλαδή αμφίστομων υπογείων θολωτών διόδων, προς συνέχιση συγκοινωνιακών αρτηριών, έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης, ή για άλλους σκοπούς, αναμφισβήτητα είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μηχανικός.

Thesis
NonPeerReviewed

Σήραγγες
Φράγματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.