Γραμμικός προγραμματισμός και η εφαρμογή του σε προγράμματα Win QSB και EXCEL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Γραμμικός προγραμματισμός και η εφαρμογή του σε προγράμματα Win QSB και EXCEL

Kolyesnik, Roman

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι μία εισαγωγή στις ποσοτικές τεχνικές που συναποτελούν τον κλάδο της Επιχειρησιακής Έρευνας και αποσκοπεί να δώσει μία εισαγωγή και βασικές τεχνικές στα διαθέσιμα εργαλεία του γραμμικού προγραμματισμού τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις υπόλοιπες διαδικασίες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Επίσης δόθηκε μεγάλη εμφάνιση στη μεθοδολογία της διαμόρφωσης των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και η διαδικασία κατασκευής του μαθηματικού μοντέλου ,για να γίνει κατανοητή η λογική της προσέγγισης των προβλημάτων του γραμμικού προγραμματισμού . Τα σημερινά πολυσύνθετα και ογκώδη σε μέγεθος προβλήματα της Επιχειρησιακής Έρευνας δεν θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή . Η άμεση σύνδεση της Επιχειρησιακής Ερευνάς και της Πληροφορικής είναι πλέον απόλυτα απαραίτητη . Στην παρούσα πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στον τομέα των πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με την αφιέρωση στα προγράμματα WinQSB και Excel . Περιγράφεται διαδικασία εισαγωγής (input) των δεδομένων στα λογισμικά αυτά προγράμματα και ανάλυση της εξερχόμενης λύσης (output) που δίνουν αυτά τα προγράμματα .

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.