Χρηματοδοτική μίσθωση(Leasing): η ανάπτυξή του στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χρηματοδοτική μίσθωση(Leasing): η ανάπτυξή του στην Ελλάδα

Αναστασιάδης, Στυλιανός

Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να εξετάσει τον ρόλο της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομίας και τους τομείς στους οποίους βρίσκει εφαρμογή. Για να τα καταφέρει αυτά η μελέτη είναι συνοπτική, αλλά παράλληλα και περιεκτική, εξετάζει δηλαδή όλες τις πτυχές της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδεται συνοπτικά η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ιστορική εξέλιξη της από την αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα και στην συνέχεια εξετάζονται οι πιο σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τελευταία στην εφαρμογή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται πιο λεπτομερειακά η τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δηλαδή επεξηγούνται οι διάφορες κατηγορίες της και αναλύονται οι οικονομικοί όροι της μισθώσεως. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα κριτήρια για την λήψη επενδυτικής απόφασης για την χρησιμοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνει επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μορφής χρηματοδότησης για τον λήπτη επενδυτή, για την εταιρία Leasing, για τον πωλητή του πράγματος καθώς και για την εθνική οικονομία. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αποτελεί το αντικείμενο του τετάρτου κεφαλαίου. Περιλαμβάνονται στοιχεία για τις προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης για τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, την νομική θέση των μερών σε σχέση προς το πράγμα, την διαδικασία για την λήξη της σύμβασης και τέλος την συμβολή της νομολογίας στην διαμόρφωση του νέου θεσμού. Η οργάνωση και η λειτουργία της εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως αποτελούν το αντικείμενο του πέμπτου κεφαλαίου. Ειδικότερα εξετάζονται οι λειτουργίες και η στελέχωση των κυριοτέρων της εταιρίας, οι πηγές διαθεσίμων της, οι κίνδυνοι που η εταιρία αντιμετωπίζει καθώς και ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται διάφορα λογιστικά θέματα που αφορούν τόσο την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και τον μισθωτή. Ειδικότερα αναλύονται οι διαφορές μεταξύ της χρηματοοικονομικής και της λειτουργικής μεθόδου σχετικά με την λογιστική απεικόνιση του μισθωμένου παγίου στοιχείου και την εμφάνιση των μισθωμάτων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα οικονομικά και στατιστικά μεγέθη που δείχνουν την πορεία των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα. Επίσης προτείνονται τρόποι Επίσης προτείνονται τρόποι για την ανάπτυξή της και αναφέρονται οι εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.