Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στη σύγχρονη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στη σύγχρονη οικονομία

Μπραζιτικού, Κυριακή

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν πλέον πολύ σημαντικούς συντελεστές της παγκόσμιας οικονομίας, και η ύπαρξή τους έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη αλλά και άλλες φορές κόστη στην παγκόσμια οικονομία και σε μεμονωμένες εθνικές οικονομίες. Στο θέμα αυτό παρουσιάζουμε πρώτα τον ορισμό της έννοιας πολυεθνική επιχείρηση τη διεθνή οικονομική πραγματικότητα και την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου και χρήματος που δημιουργούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη και εξέλιξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά και στατιστικά δεδομένα, το διεθνές νομικό πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών. Παρουσιάζουμε τις σύγχρονες θεωρίες για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την ερμηνεία που δίνουν για την επιλογή των οικονομικών αυτών μονάδων να αναπτυχθούν με αυτή την δομή έναντι άλλων ανταγωνιστικών μορφών ξένης επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό προσεγγίζουμε και αναλύουμε τον τρόπο επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μελετάμε την σχέση των πολυεθνικών επιχειρήσεων με τους μισθούς, φόρους και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας τόσο στην χώρα προέλευσης όσο και προορισμού. Τέλος μελετούμε τη σημασία και το είδος του κινδύνου που εμπεριέχει η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και τις σύγχρονες μεθόδους και χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούν για την αντιστάθμιση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.