Επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Νομό Αργολίδας(μελέτη, κατασκευή, αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Νομό Αργολίδας(μελέτη, κατασκευή, αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών)

Μπλάτσου, Παναγούλα

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα μέρος της προστασίας του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει την πρόληψη, την προσωρινή αποθήκευση, την συλλογή μεταφορά και μεταφόρτωση, την ανάκτηση, ανακύκλωση, την τελική διάθεση, καθώς και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν ρυπανθεί. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, περιγράφεται η σημερινή κατασταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Ν. Αργολίδας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τρόποι της υγεινομικής ταφής των απορριμμάτων και ο τρόπος επιλογής των χώρων αυτών. Ακολουθεί η αναφορά για την αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών στο Νομό. Αναφέρεται και η αντίστοιχη νομοθεσία και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.