Διαδικασίες τέλους χρήσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαδικασίες τέλους χρήσης

Παφύλη, Ελένη

Η σύνταξη της Γενικής Εκμετάλλευσης είναι χρήσιμη γιατί παρέχει σημαντική βοήθεια στις επιχειρήσεις με τον πλούτο των πληροφοριών που δίνει σ’ αυτές κατά την άσκηση της διαχείρισής τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν σωστές προβλέψεις και να αποφύγουν κάθε κίνηση ή πράξη, η οποία θα είναι ζημιογόνα γι’ αυτές. Λυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική ανάπτυξη και τη δημιουργία δυναμικής οικονομικής κατάστασης της επιχειρήσεως. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι ένας Ισολογισμός μας πληροφορεί για την κατάσταση της επιχείρησης σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Ο Ισολογισμός είναι χρήσιμος, διότι πρώτον, δίνει πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης, τους ιδιοκτήτες, καθώς και σε τρίτους προς την επιχείρηση. Επιπλέον, μπορεί να καταρτισθεί ανάλογα με το σκοπό που θέλει να επιτύχει σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, όπως και για να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει κέρδος ή ζημία. Τέλος, υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες αντιμετωπίζουν τον Ισολογισμό από άποψη στατιστική, δυναμική και οργανική και μας δείχνουν την περιουσιακή κατάσταση και το οικονομικό αποτέλεσμα μιας οικονομικής μονάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.