Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης: η κεφαλαιαγορά της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης: η κεφαλαιαγορά της Κύπρου

Τζέλλος, Κωνσταντίνος

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μία προσπάθεια παρουσίασης ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών που εμφανίζει το σύνολο των οικονομιών, των οποίων οι χρηματαγορές φέρουν τον τίτλο " αναδυόμενες Τα κοινά τους αυτά γνωρίσματα είναι και εκείνα που τις κατατάσσουν, θα μπορούσαμε να πούμε, στην ίδια κατηγορία οικονομικής ανάπτυξης. Οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των οικονομολόγων, των επαγγελματιών διαχειριστών καθώς επίσης βέβαια και των εποπτικών αρχών. Οι αγορές αυτές, των οποίων η ανάπτυξη είναι ραγδαία και συνεχής τα τελευταία χρόνια, προσφέρονται για διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, αλλά έχουν και αυξημένους κινδύνους με αρνητικές συνέπειες στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως έχει αποδειχθεί από τις σχετικά πρόσφατες κρίσεις και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές διαταραχές. Αυτό σημαίνει ότι, τόσο το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον όσο και το ενδιαφέρον των διαχειριστών, αλλά και των ρυθμιστών είναι, δικαιολογημένα, μεγάλο. Το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον εστιάζεται σε σημεία, όπως η αρχή της κρίσης, η μετάδοση της κρίσης, οι αιτίες και οι συνέπειες της κρίσης, οι επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ολοκλήρωση των αγορών, η απελευθέρωση και οι περιορισμοί, ο ρόλος της αγοράς παραγώγων προϊόντων, η ( πιθανή ) μεταστροφή της επενδυτικής συμπεριφοράς, καθώς και άλλα πολλά ζητήματα. Το ενδιαφέρον των επαγγελματιών διαχειριστών και των μεγάλων οργανισμών, εστιάζεται στα οφέλη της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων τους στις αγορές αυτές, στη διαχείριση του κινδύνου, στο regulatory arbitrage ( εξισορροπητική κερδοσκοπία ), στη φορολογία που ισχύει σε καθεμιά χώρα και άλλα θέματα που αφορούν μελλοντικές πιθανές επενδύσεις και την απόδοσή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.