Γενική περιγραφή ηλεκτρολογικού δικτύου των ΕΛ.Δ.Α.και του συστήματος διαχείρισης ενέργειας και απόρριψης φορτίων (Load Shedding)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Γενική περιγραφή ηλεκτρολογικού δικτύου των ΕΛ.Δ.Α.και του συστήματος διαχείρισης ενέργειας και απόρριψης φορτίων (Load Shedding)

Παππούς, Σπυρίδων

Το Ηλεκτρικό Δίκτυο των ΕΑΔΑ είναι ένα εκτενές δίκτυο 20 υποσταθιιών διανομής και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος . Η τροφοδότηση των εγκαταστάσεων γίνεται από δύο πηγές ενέργειας. 1. Δ.Ε.Η 2. Ιδιοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΔΕΗ διαθέτει 2 γραμμές των 150 KV που μέσω τριών μετασχηματιστών υποβιβασμού τάσεως τροφοδοτούν 3 ζυγούς των 6 KV , τους ζυγούς A, Β, C που βρίσκονται στον κύριο υποσταθμό R- 7000. Οι επιμέρους υποσταθμοί διανομής των 6 KV τροφοδοτούνται από τους τρεις ζυγούς Α, Β, C του υποσταθμού R- 7000 . Κάθε υποσταθμός έχει 2 ανεξάρτητες εισόδους από αντίστοιχους ζυγούς του R- 7000. Οι είσοδοι των υποσταθμών ελέγχονται και επιτηρούνται από ηλεκτρονόμους ποοστασία^ Overcurent, Undervoltage, κ.λ.π Ειδικός μηχανισμός παρακολουθεί τις εισόδους των 6 KV κάθε υποσταθμού και πραγματοποιεί την λειτουργία τής Αυτόματης Μεταγωγής ( Automatic Transfer ) όταν απαιτηθεί, με την χρησιμοποίηση ενός επιπλέον διακόπτη τού bus tie. To bus tie χρησιμοποιείται επίσης και για παραλληλισμό των ζυγών εισόδου. Κάθε υποσταθμός διαθέτει μετασχηματιστές υποβιβασμού τάσεως 6 0,4 KV. Τα φορτία (κινητήρες) που τροφοδοτούν οι υποσταθμοί είναι των 6 KVκαι των 380 Volt. Ένας άλλος μηχανισμός που καλείται Reacceleration επανεκκινεί τους κινητήρες αυτόματα όταν σταματούν την λειτουργία τους, μετά από μία σύντομη πτώση τάσεως του δικτύου. •Τα ΕΑΔΑ διαθέτουν 3 γεννήτριες ,δύο Gas Turbines και μιας Steam Turbine, συνολικής παραγωγής 50 MW. Οι γεννήτριες εργάζονται σε συνδυασμένο κύκλο. Κάθε γεννήτρια είναι συνδεδεμένη παράλληλα σε μετασχηματιστή του R- 7000, τροφοδοτώντας τους ζυγούς Α, Β, C. •Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των ΕΑ.Δ.Α ανέρχεται στα 100 MW περίπου και η λειτουργούσα ισχύς στα 40 MW .Πρόκειται δηλαδή για ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο συνεχώς επεκτείνεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.