Οδεύοντα κύματα στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οδεύοντα κύματα στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Καφαλίδης, Χαράλαμπος

Ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα έχουμε όταν αλλάζουν ξαφνικά τα ηλεκτρικά κυκλώματα, όπως όταν ένας διακόπτης ανοίγει ή κλείνει ή όταν συμβαίνει ένα βραχυκύκλωμα στο σύστημα. Τις αλλαγές αυτές ακολουθούν αλλαγές ρευμάτων και τάσεων, οι οποίες συνήθως διαρκούν χρόνους μικρότερους της περιόδου του δικτύου (πολλές φορές μερικά μόνο μς). Το ποσοστό επομένως του χρόνου κατά τον οποίο τα περισσότερα κυκλώματα βρίσκονται σε μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας είναι αμελητέο, αν συγκριθεί με το χρόνο λειτουργίας στη στάσιμη κατάσταση. Όμως αυτές οι μεταβατικές περίοδοι έχουν ιδιαίτερη σημασία στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), γιατί τότε οι συνιστώσες του συστήματος υπόκεινται στις μεγαλύτερες καταπονήσεις από υπερρεύματα και υπερτάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε βλάβες, οι χειρότερες των οποίων έχουν σαν συνέπεια την αποσύνδεση γεννητριών ή σταθμών παραγωγής από το δίκτυο ή και συνολική κατάρρευση του διασυνδεδεμένου δικτύου. Για τον λόγο αυτό, η εκτίμηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι απαραίτητη για την κατανόηση της συμπεριφοράς του ΣΗΕ, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ικανοποιητικά τις συσκευές ελέγχου, τη μόνωση και την προστασία του δικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.