Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα

Χασάπης, Βασίλειος

Ένα ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα_περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικό κινητήρα και ένα μηχανισμό παραγωγής έργου που έχει σαν βασικό σκοπό την παραγωγή μηχανικού έργου, δηλαδή, τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο, σε μηχανική. Η σύγχρονη βιομηχανία είναι αδιανόητη χωρίς τα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα. Ο εύκολος έλεγχος του ηλεκτρικού κινητήρα κάνει δυνατή την αυτοματοποίηση πόλων παραγωγικών διαδικασιών. Εδώ και πολύ καιρό οι ηλεκτρικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται, εκτός από τις βιομηχανικές, και σε εγκαταστάσεις μεταφοράς (σιδηρόδρομος πλοία και αεροπλάνα), αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, στο σπίτι, στο γραφείο και αλλού. Ο κύριος σκοπός της τεχνικής των κινητήριων συστημάτων είναι η οικονομική παραγωγή προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντική στην επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η βέλτιστη επιλογή του ηλεκτρικού κινητήρα και της θέσης ζεύξης του στον ελεγχόμενο μηχανισμό παραγωγής έργου. Οι επιμέρους σκοποί μίας παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους καθορίζοντα βέβαια από τις εκάστοτε αιτήσεις του φορτίου δηλαδή τον μηχανισμό παραγωγής έργου. Έτσι οι πιο σημαντικές απαιτήσεις για τον ηλεκτρικό κινητήρα και κατ’ επέκταση για το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα είναι: >Προσφορά μηχανικής και ισχύος ίσης με το φορτίο και όσο το δυνατόν πλησιέστερα σ' αυτό. >Έλεγχος της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας >Έλεγχος του αριθμού των στροφών >Έλεγχος της κινητήριας ροπής >Αξιοπιστία των μηχανισμών προστασίας (ηλεκτρικής) >Μεγάλος βαθμός απόδοσης του συστήματος >Ορισμένη μορφή κατασκευής (τρόπος στερέωσης, θέση άξονα) >Ορισμένοι τρόποι προστασίας (από εκρήξεις από επαφή) >Μικρός θόρυβος (σε γραφεία) >Ακριβής επεξεργασία των εντολών που δίνονται στο κινητήριο σύστημα >Καταγραφή και μέτρηση διαφόρων μεγεθών (ηλεκτρικών ή μηχανικών)

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.