Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Καλώδια μέσης τάσης

Ξενόπουλος, Αλέξανδρος

Υπάρχουν δυο είδη — τύποι καλωδίων τα καλώδια τύπου ΝΑΗΕΚΒΑ και τα συνεστραμενα τύπου NKF και τα XLPE. Βέβαια οι διατομές τους αλλάζουν ανάλογα με την χρήση τους και την τάση που πρόκειται να μεταφέρουν. Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος που θα μεταφέρουν το φορτίο (εναερίως ή υπογείως). Άρα λοιπόν , ανάλογα με τα παραπάνω υπάρχουν και διαφορετικές κατασκευές καλωδίων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Ξεκινώντας λοιπόν , την περιγραφή των καλωδίων ΝΑΗΕΚΒΑ πρέπει να λεχθεί ότι αυτός ο τύπος καλωδίου έχει κριθεί ασύμφορος και πιο δαπανηρότερος από τα συνεστραμμένα καλώδια τύπου NKF συνήθως ή τα τύπου XLPE. Έτσι λοιπόν , όπως είναι φυσικό η ΔΕΗ έχει αρχίσει σιγά να τα αντικαθιστά με τα είδη διαθέσιμα NKF και XLPE αντίστοιχα. Παρακάτω γίνεται αναφορά για τα υπόγεια καλώδια. Θα αναφερθούμε κυρίως για την κατασκευή τους για τις τάσεις που μεταφέρουν και για τις διάφορες καταπονήσεις που μπορούν να αντέξουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.