Τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα

Μελικίδης, Θεοχάρης

Σήμερα το τηλεφωνικό δίκτυο στην Ελλάδα μετατρέπεται γενικότερα από αναλογικό σε ψηφιακό και παράλληλα από ηλεκτρικό σε οπτικό. Επίσης δεν υπάρχει σήμερα τηλεφωνικό κέντρο που να μην ελέγχεται από υπολογιστή η λειτουργία του. ΓΙαρατηρείται η εισαγωγή νέων ψηφιακών κέντρων ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN) τα οποία εκτός από την τηλεφωνία θα εξυπηρετούν με την ίδια συνδρομητική γραμμή και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως data, videotex, fax, telex, internet, κ.α. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρατηρήσει και να αναλύσει εκείνα τα σημεία στα οποία στηρήχθηκαν γενικότερα οι τηλεπικοινωνίες προκειμένου να εξελιχθούν. Έτσι το περοεχόμενο της εργασίας καλύπτει όλο το φάσμα της εξελικτικής πορείας της τηλεφωνίας ξεκινώντας από την τηλεφωνική συσκευή και τα πρώτα αναλογικά τηλεφωνικά κέντρα, μέχρι τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες που μας προσφέρουν οι τελευταίες αρχιτεκτονικές των ψηφ. Κέντροιν και των υτπολογιστών. Ως εκ’τούτου, παρατηρώντας κανείς με προσοχή αυτήν την ανοδική πορεία μπορεί τελικά να την βοηθήσει να εξελιχθεί περαιτέρω.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητή τηλεφωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.