Τραπεζική καταναλωτική πίστη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τραπεζική καταναλωτική πίστη

Ρούση, Βάϊα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση της καταναλωτικής πίστης, μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός, τα προϊόντα της καταναλωτικής πίστης, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η πορεία της καταναλωτικής πίστης από το 2001 έως και σήμερα και η σημερινή κατάσταση. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι τράπεζες. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι φορείς προστασίας του καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.