Οι επιδράσεις των μακροοικονομικών παραγόντων στα διεθνή χρηματιστήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι επιδράσεις των μακροοικονομικών παραγόντων στα διεθνή χρηματιστήρια

Ζαφειρίου, Παναγιώτης

Η εργασία με τίτλο «Η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στα διεθνή χρηματιστήρια» εξετάζει την ενδεχόμενη επιρροή στις τιμές των μετοχών, που προέρχεται από τις μακροοικονομικές μεταβλητές. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές - δείκτες που εξετάζονται, σε συσχέτιση με την πορεία των χρηματιστηρίων είναι οι εξής: οι ετήσιες μεταβολές του πραγματικού ΑΕΙ, ο Πληθωρισμός, η Ανεργία, Το ύψος των επιτοκίων, η κυκλοφορία του χρήματος Μ1, οι διεθνείς συναλλαγές και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Θεωρητικά οι παραπάνω δείκτες πρέπει να επηρεάζουν διαχρονικά τις τιμές των μετοχών, μιας και αυτές αντιπροσωπεύουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο οικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται από τους μακροοικονομικούς δείκτες. Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται η πορεία των έξι αναφερθέντων μακροοικονομικοί δεικτών των αντίστοιχων χωρών με τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια. Η.Π.Α. (Dow Jones), Γερμανίας (Dax), Μ. Βρετανίας (FTSE 100), Ιαπωνίας (Nikkei). Στην ανάλυση, επίσης θα συμπεριληφθεί και το ελληνικό χρηματιστήριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.