Αυτοματοποίηση μονάδας σπαστήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αυτοματοποίηση μονάδας σπαστήρα

Ζιάκα, Αγορίτσα

To PLC (προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία βασικά στα κυκλώματα βιομηχανικού αυτοματισμού αντικαθιστά τον κλασσικό πίνακα αυτοματισμού. Όπως και ο κλασικός πίνακας αυτοματισμού έτσι και το PLC έχει εισόδους (πληροφορίες από την εγκατάσταση) εξόδους (αποφάσεις τις οποίες μεταβιβάζει στην εγκατάσταση). Η διαφορά τους είναι στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν την λειτουργία που θέλουμε. Ο κλασικός αυτοματισμός εξασφαλίζει την λειτουργία με τη λεγάμενη «συρματωμένη λογική» δηλαδή την καλωδίωση μέσα στον πίνακα ενώ ένα PLC εξασφαλίζει την λειτουργία με την λεγάμενη «προγραμματιζόμενη λογική» δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ εισόδων - εξόδων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην δεύτερη περίπτωση είναι ότι οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης περιορίζεται με την επέμβαση στο πρόγραμμα των PLC χωρίς καμμία επέμβαση στο HARDWARE του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.