Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοτεχνίας κουφωμάτων αλουμινίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοτεχνίας κουφωμάτων αλουμινίου

Τσιάκαλος, Αναστάσιος

Η μελέτη περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί με βάση την τεχνική περιγραφή , τα σχέδια της μελέτης που την συνοδεύουν και τα σχετικά άρθρα του ΚΕΗΕ. Η εγκατάσταση θα είναι επιτοίχια με καλώδιο ΝΥΜ. Τα κάθετα τμήματα των καλωδίων θα είναι σε σωλήνα χαλύβδινο ή πλαστικό βαρέως τύπου. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από αδειούχο εγκαταστάτη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΗΕ. Κάθε αλλαγή στα σχέδια είναι δυνατή μόνο μετά από έγκριση του συντάκτη της μελέτης. Μετά την εκτέλεση της εργασίας, ο εγκαταστάτης οφείλει να ελέγξει την καλή λειτουργία της εγκατάστασης .

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.