Διαχρονική ανάλυση του FTSE/ASE20, ανάλυση των ΣΜΕ επί του FTSE/ASE20

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχρονική ανάλυση του FTSE/ASE20, ανάλυση των ΣΜΕ επί του FTSE/ASE20

Λεπίδας, Σάββας

Στην μελέτη που ακολουθεί αναλύονται τα χαρακτηριστικά του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνιόν. Γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και ερμηνείας των διαφόρων γνωρισμάτων του δείκτη από διάφορες πλευρές. Η παρακάτω ανάλυση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε αναγνώστες και επενδυτές διότι, περιγράφονται λεπτομερώς χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αντιδράσεις και διαχρονική πορεία του δείκτη. Αρχικά αναφέρονται τα χαρακτηριστικά αλλά και η σχέση του FTSE/ASE-20 με τον Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου. Η πορεία του από την δημιουργία του έως τώρα, η σύνθεση του, η χρησιμότητα και οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε. Παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 σε σχέση με ξένους χρηματιστηριακούς δείκτες αλλά και μακροοικονομικά μεγέθη. Αναλύεται διεξοδικά η πορεία και θέση του μέσα στην οργανωμένη αγορά των παραγώγων από την ημέρα εισαγωγής του έως τώρα. Ο αναγνώστης θα γνωρίσει όχι μόνο τα προϊόντα που στηρίζονται στον FTSE/ASE-20, αλλά και γενικότερα αυτά που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών με όλες τις λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται επίσης η αγορά του ΧΠΑ, η πορεία της εντός και εκτός συνόρων ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται και διάφοροι πίνακες και γραφήματα, καθοριστικής σημασίας για τον σχηματισμό μια σφαιρικής και ολοκληρωμένης άποψης και εικόνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Δείκτες μετοχών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.