Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πράσινη ανάπτυξη

Μιχαηλίδου, Βασιλεία Κ.

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει τη σημαντικότητα των ΑΠΕ καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα της. Περιλαμβάνει επίσης μία εκτεταμένη ανάλυση των μορφών ενέργειας και παρουσιάζει την αφομοίωση τους στην Ελλάδα. Η διάρθρωση της πτυχιακής εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση του προβλήματος μελετώντας εκτός από τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των ΑΠΕ και κάποια γενικά στοιχειά , όπως επίσης και την κατάσταση των ΑΠΕ στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην ηλιακή ενέργεια και ειδικότερα στην εκμετάλλευση της μέσω των τριών κατηγοριών εφαρμογής της (ενεργητικά ηλιακά συστήματα, παθητικά ηλιακά συστήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα). Καταγράφοντας έτσι τους ορισμούς, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα, και την αφομοίωση στην Ελλάδα των τριών αυτών κατηγοριών. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα γενικά στοιχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα και την κατάσταση στην Ελλάδα της αιολικής ενέργειας, της βιομάζας και της γεωθερμίας αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.