Οικονομία του υδρογόνου: η προοπτική ενός αειφόρου ενεργειακού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οικονομία του υδρογόνου: η προοπτική ενός αειφόρου ενεργειακού συστήματος

Πατσιατζή, Ευθυμία

Η εκτεταμένη χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας αναμένεται να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις διεθνείς ενεργειακές εξαρτήσεις και την παγκόσμια ασφάλεια καθώς και την αλλαγή του κλίματος και την ποιότητα του αέρα. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από μια ποικιλία εγχώρια διαθέσιμων πρώτων υλών που περιλαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι τα υποπροϊόντα της παραγωγής υδρογόνου και της μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια είναι σε γενικές γραμμές φιλικά προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Παρόλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η πραγματοποίηση της οικονομίας του υδρογόνου αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Σε αντίθεση με την βενζίνη και το φυσικό αέριο, το υδρογόνο δεν διαθέτει υποδομές μεγάλης κλίμακας όσον αφορά στην παραγωγή, την αποθήκευση, την διανομή και την χρήση του. Η κατασκευή μιας τέτοιας υποδομής αναμένεται να απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις. Παρόλο που οι τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου χρησιμοποιούνται στο εμπόριο από τις χημικές βιομηχανίες και τα διυλιστήρια, οι υπάρχουσες τεχνολογίες αποθήκευσης και μετατροπής του υδρογόνου είναι ακόμη πολύ δαπανηρές. Εν τέλει οι υπάρχουσες ενεργειακές πολιτικές δεν λαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό, υπόψη τους το κόστος των περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων και το κόστος ασφάλειας που θα ενθάρρυναν μια πιο διαδεδομένη χρήση του υδρογόνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδρογόνο ως καύσιμη ύλη - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.