Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον

Ηλιοπούλου, Έμιλυ-Ελένη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται σήμερα από 15 κράτη-μέλη με πληθυσμό 370 εκ. πολιτών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία). Η ΕΕ δημιουργήθηκε με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχ- ΣΕΕ) η οποία υπογράφηκε στις 7 Φεβρουάριου του 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου 1993. Η ΕΕ δεν κατάργησε ούτε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία ιδρύθηκε το 1957, ούτε τις άλλες δύο Κοινότητες, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ΕΚΑΕ-EURATOM η οποία ιδρύθηκε επίσης το 1957 και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ΕΚΑΧ που ιδρύθηκε το 1951. Η ΕΕ «περιέλαβε» τις τρεις Κοινότητες σε ένα ευρύτερο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό, εκτός από τις τρεις Κοινότητες περιλαμβάνει τις διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τις διατάξεις σχετικά με την συνεργασία στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.