Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων

Βουγιούκας, Άγγελος

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την έννοια και την ιστορική αναδρομή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη στελέχωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη αναφέρεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού, στην οποία η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο διακρίνουμε τη σημασία και το ρόλο του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τους στόχους και τις αρμοδιότητες που έχει, το πώς διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα των εργαζομένων και πώς μπορεί η διοίκηση να προσαρμόσει το προσωπικό στις αλλαγές που γίνονται μέσα στην επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την επίδραση που ασκεί το περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό); α) στις δραστηριότητες της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, β) στη δραστηριότητα του οργανισμού σε συνάρτηση με το πολιτιστικό κεφάλαιο μιας χώρας, γ) η μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, δ) η διαχείριση του προσωπικού σε συνθήκες κλιμακούμενης αβεβαιότητας, ε) τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των εργασιακών σχέσεων, γίνεται προσδιορισμός των προβλημάτων που μέσα στην επιχείρηση που έχουν ως συνέπεια τις συγκρούσεις, επίσης αναφέρονται οι τύποι των συγκρούσεων, τα αίτια που προκαλούν τις συγκρούσεις, οι διαφωνίες με την οργανωτική δομή του οργανισμού, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τμημάτων για την απόκτηση των περιορισμένων ανθρωπίνων πόρων, η κακή επικοινωνία και η παρανόηση πληροφοριών, καθώς και οι διαφωνίες που υπάρχουν στα πρότυπα απόδοσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.