Ανάλυση συμπεριφοράς κινητήρα επαγωγής βραχυκυκλωμένου δρομέα με μαθηματικό μοντέλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ανάλυση συμπεριφοράς κινητήρα επαγωγής βραχυκυκλωμένου δρομέα με μαθηματικό μοντέλο

Δημητράκης, Αλέξανδρος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης κινητήρα επαγωγής βραχυκυκλωμένου δρομέα με θραυσμένες ράβδους και θραυσμένους τομείς δακτυλίου του κλωβού τόσο για τη μόνιμη όσο και για τη μεταβατική κατάσταση. Επειδή ο κινητήρας πρέπει να αναλυθεί σε υπό ορισμένε;ς συνθήκες λειτουργίας και να δημιουργηθεί συγκεκριμένο μαθηματικό πρότυπο , θεωρούμε τον κινητήρα ως σύστημα μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική. Σε βοήθεια για τις ενέργειες μας αυτές θα χρησιμοποιηθεί η βοήθεια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών , Runge - Kutta 3ης τάξης ,το οποίο είναι μη γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων το οποίο μπορεί να προβάλλει όλες τις πραγματικές μεταβλητές του κινητήρα κατ’ ευθείαν στο πεδίο του χρόνου χωρίς την εφαρμογή οποιουδήποτε μετασχηματισμού. Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας έγιναν κατά κύριο λόγο βαθμό σε εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν. Όσο αναφορά το σκέλος της εργασίας που σχετίζεται με τα πειράματα με θραύσεις ράβδων ή τομέων του δακτυλίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και μέχρι αυτή τη στιγμή που συγγραφόταν ο πρόλογος ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Πλεονέκτημα αποτελεί ότι το μαθηματικό αυτό μοντέλο μας δίνει τη δυνατότητα συμπεριφοράς του κινητήρα υπό οιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, ακόμη και υπό συνθήκες ασυμμετρίας. Για τη συγκεκριμένη εργασία το μαθηματικό πρότυπο θα εφαρμοσθεί σε : •Εκκίνηση κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με συμμετρικές συνθήκες τροφοδοσίας υπό κενό και πλήρες φορτίο καθώς και απότομη μεταβολή αυτού. •Θραύσης ράβδων και τομέων δακτυλίων του κλωβού, μεταβατικό στάδιο μόνιμη λειτουργία. •Τριφασικού βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του στάτη υπό κενό φορτίο . •Εκκινήσεως με θραυσμένες ράβδους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.