Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις

Εξάρχου, Γεωργία

Στο σημερινό πολύπλοκο κόσμο που ζούμε, η ικανότητα να διευθύνει και να οδηγεί κανείς τους άλλους είναι μία από τις βασικότερες δεξιότητες που έχει να επιδείξει ο άνθρωπος. Η ικανότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο των ήδη ανεπτυγμένων χωρών και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να είναι μία παρουσίαση της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μία επιστήμη που χρησιμοποιείται σε όλες πλέον τις επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς και είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτές γιατί ασχολείται με έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες για την επιτυχία, τον άνθρωπο. Θεωρείται μία ιδιαίτερη οργανωτική λειτουργία. Για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, εκείνο που έχει σημασία στο τέλος κάθε μέρας δεν είναι η τεχνολογία που διαθέτουν, τα προϊόντα που παράγουν αλλά η μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών τους. Αυτό είναι άλλωστε ο μόνος λόγος που δικαιολογεί την ύπαρξη τους και είναι ο μόνος τρόπος που συντελεί στην επιβίωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Κάθε επιχείρηση επομένως πρέπει να στηρίζεται στο Μάρκετινγκ για να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να επιτύχει τους στόχους της. Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε στην αρχή γενικά, για την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, για την επιχείρηση, την οργάνωση και την διοίκηση, τον προγραμματισμό και την στελέχωση, την εποπτεία του προσωπικού, την ηγεσία και την αποτελεσματική επικοινωνία, την παρακίνηση των εργαζομένων, την υποκίνηση και τα κίνητρα συμπεριφοράς, καθώς και τις αμοιβές των εργαζομένων και τέλος τον έλεγχο της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.