Ηλεκτρολογική μελέτη μονάδας παραγωγής χαλικιού <<σπαστήρας>>

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ηλεκτρολογική μελέτη μονάδας παραγωγής χαλικιού <<σπαστήρας>>

Δέδας, Βασίλειος

Η μονάδα αυτή αποτελείτε από δυο σπαστηρες 280 ΚΛΥ ο καθένας και από δυο μεταφορικές ταινίες οι οποίες 0α οδηγούν το σύντριμμα στο σορό. η κάθε μια από αυτές έχει 10 KW ισχύ. Όλοι η παραγωγή Οα τροφοδοτηθεί από έναν υποσταθμό μέσης τάσης που θα αποτελείτε από δυο μετασχηματιστές 400 ΚΥΛ ο καθένας. Θα γίνει μελέτη φωτισμού για κάθε χώρο και για τους ιποπινακες φωτισμού και πλήρες μελέτη για τον υποσταθμό και τους πίνακες κίνησης και αντιστάθμισης του συνφ. Ακόμη η μονάδα θα έχει και ένα ηλεκτροπαραγιογό ζεύγος 300 ΚΥΛ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.