Διαχρονική εξέλιξη του μισθού στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαχρονική εξέλιξη του μισθού στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωνσταντινίδου, Τατιάνα
Παπαϊωάννου, Βασιλική

Στην παρούσα ανάλυση προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε την συγκρότηση του μισθού ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο παρατηρώντας ταυτόχρονα την εξέλιξη του μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο που το ύψος του επηρεάζει άμεσα το επίπεδο της διαβίωσης των εργαζομένων, αλλά παράλληλα επηρεάζει εμμέσως πλην σαφώς τα κέρδη των εργοδοτών. Η αντίφαση αυτή χαρακτηρίζει ολόκληρο τη οικονομικό σύστημα και οι διαστάσεις της εξαρτώνται από την οικονομική συγκυρία και την σχέση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών. Στην εισαγωγή τονίσαμε την ιδιαιτερότητα του και την άμεση εξάρτηση του από τις υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής. Δεδομένου ότι η ανθρώπινη εργασία είναι συνυφασμένη με την επιβίωση και την ικανοποίηση των βασικότερων ανθρωπίνων αναγκών μέσω της παραγωγής ωφέλιμων αγαθών το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος διαμόρφωσής της προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς κίνησης της κοινωνίας. Τονίσαμε επίσης τα βασικότερα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και συμπεράναμε ότι εξαιτίας της δομής του συστήματος και την θέση των μισθωτών στην πυραμίδα της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων και υπηρεσιών, ο μισθός πρέπει να αντανακλά ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι επιπλέον παροχές που δίνονται στους εργαζομένους να προσδίδουν στην εργασία τον χαρακτήρα της κοινωνικής συμμετοχής και της δίκαιης οικονομικής απολαβής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.