Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
LEASING

Βασιλοπούλου, Ευγενία

Στην εισαγωγή αυτής της εργασίας αναφέρεται ο ρόλος των χρηματοδοτικών οργανισμών. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του leasing, μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η συμβολή και η εφαρμογή του leasing και οι παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του leasing. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι και οι μορφές του leasing καθώς και οι μορφές αυτής της σύμβασης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτοί) του θεσμού. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τις διάφορες αλλαγές που έγιναν μετέπειτα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η υπογραφή και τα αποτελέσματά της καθώς και οι διάφορες διασφαλίσεις που ζητούν οι εταιρίες leasing. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν η αξιολόγηση του αιτήματος, η εισήγηση- πρόταση και η κατάρτιση- έλεγχος της εισήγησης. Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην εφαρμογή του θεσμού και στην ανάπτυξή του στην Ελλάδα καθώς και τις προοπτικές που έχει αυτός ο θεσμός για περαιτέρω ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα υπό όλη την ανάλυση του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.