Οικοτουρισμός: οφέλη και προοπτικές: το παράδειγμα του οικοτουριστικού κέντρου Δαδιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικοτουρισμός: οφέλη και προοπτικές: το παράδειγμα του οικοτουριστικού κέντρου Δαδιάς

Ζαχαρής, Μιλτιάδης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εναλλακτική μορφή τουρισμού που έχει την πλέον δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια, τον οικοτουρισμό. Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με ορισμένα προβλήματα που δημιούργησε η αύξηση και κυρίως ο τρόπος ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού. Προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικής και κοινωνικής-πολιτιστικής υποβάθμισης περιοχών ή χώρων, αλλά και άνισης κατανομής του προκαλούμενου οικονομικού οφέλους. Ο οικοτουρισμός αποτελείται από δύο όψεις: μια οικονομική (τουρισμός) και μια οικολογική (προστασία του περιβάλλοντος). Προσπαθεί, δηλαδή, να συγκεράσει δύο παραδοσιακά ανταγωνιστικές δυνάμεις: την οικονομία με τον περιβαλλοντισμό, την οικολογία. Ο θεσμός αυτός, λοιπόν, καλείται να συντηρήσει οικονομικά μια τοπική κοινωνία ταυτόχρονα με την προστασία των φυσικών της πόρων. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού γενικά ή της τουριστικής αγοράς ειδικότερα και οι στόχοι για μια βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη θεωρούνται οι κύριοι προωθητικοί παράγοντες αυτής της μορφής τουρισμού. Η εμφάνιση της ιδέας του οικοτουρισμού, ήδη από τη δεκαετία του 1970, είναι άμεσα συνυφασμένη με το περιβαλλοντικό κίνημα και τις προσπάθειες προστασίας της φύσης των χωρών του αναπτυσσομένου κόσμου. Ο οικοτουρισμός γεννήθηκε με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην προστασία των πολύτιμων οικοσυστημάτων των χωρών αυτών, προσφέροντας μια εναλλακτική πηγή εισοδημάτων σε αντιστάθμισμα των οικονομικών δραστηριοτήτων που έπρεπε να απαγορευτούν ως ασύμβατες με τη προστασία των φυσικών πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοτουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.