Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η κοινωνική οικονομία

Τουλουπίδου, Αικατερίνη
Αυγέρη, Μαρία

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και έχει θέμα την Κοινωνική Οικονομία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας και περιλαμβάνει επίσης την Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα, την Κοινωνική Οικονομία σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας και τα κοινωνικά κινήματα. Το δεύτερο κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναλυτική ανάπτυξη του όρου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει την έννοια, τα μοντέλα και τα κλειδιά των κοινωνικών επιχειρήσεων και ακόμα γίνεται αναφορά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).( Ορισμός, ιστορία, χαρακτηριστικά, κατηγορίες, ρόλος και πηγές χρηματοδότησης). Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σχετικά σύντομη αναφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.