Διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή

Αλιμπάκη, Δήμητρα

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη «Διαφήμιση και την Προστασία του Καταναλωτή». Παρουσιάζεται η διαδικασία γένεσης μιας διαφήμισης, τα είδη και οι μορφές της διαφημίσεως, τα διαφημιστικά μέσα μετάδοσης ενός μηνύματος και οι δυνατότητες για την επίτευξη της προστασίας του καταναλωτή. Η διαφήμιση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, όσον αφορά τις αγοραστικές του, αλλά και όχι μόνο, δραστηριότητες. Συμβάλλει στην ενημέρωση και πληροφόρησή του. Επειδή όμως η διαφήμιση διακρίνεται και από μια άλλη πτυχή, αρνητική, κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού, για την προστασία του καταναλωτή. Σήμερα, η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ως ασθενέστερου έγινε πλέον κοινή συνείδηση και ειδική νομοθεσία έχει αναλάβει την εξασφάλιση της προστασίας του, όταν συναλλάσσεται με προμηθευτές, που τον παρασύρουν σε αγορές με εκλεπτυσμένες μορφές marketing ή εκμεταλλεύονται την άγνοιά του ή προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη, θέτοντας σε κυκλοφορία επικίνδυνα προϊόντα και αδιαφορώντας για την υγεία του. Επίσης, η προστασία του καταναλωτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της διαστάσεως που έχει λάβει η παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και των επιπτώσεών της σ’ αυτόν. Στην εργασία λοιπόν αυτή, πέρα από το ρόλο της διαφήμισης και τις συνέπειές της στον σύγχρονο καταναλωτή, θα παρουσιαστούν εκείνοι οι τρόποι, που κρίνονται κατάλληλοι και αποτελεσματικοί για την ασφαλέστερη και δίκαιη προστασία του καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.