Μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία: πρακτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα: σύγκριση στις λειτουργίες τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία: πρακτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα: σύγκριση στις λειτουργίες τους

Σαρασίδης, Γεώργιος Κ.

Η Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τις Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία. Στο πρώτο μέρος αναλύεται και παρουσιάζεται η κάθε μια από τις παραπάνω έννοιες ξεχωριστά. Στο πρακτικό μέρος της πτυχιακής εργασίας ( δεύτερο μέρος) αναλύεται το πως λειτουργούν και το πώς συνυπάρχουν αυτές οι έννοιες στα πλαίσια λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξάχθηκε σε επιχειρήσεις του νομού Αττικής και του νομού Κοζάνης. Σκοπός της επιχείρησης είναι να παρουσιαστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές όσο αφορά τα Μ.Μ.Ε., τις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία, στα πλαίσια λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων των δύο νομών. Η μέθοδος της έρευνας αγοράς που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η σύνταξη ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε σε επιχειρήσεις δια χειρός ή στάλθηκε, συμπληρώθηκε και παραδόθηκε μέσω fax ή συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Έπειτα από τη συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων, συντάχθηκε έκθεση για τα αποτελέσματα κάθε επιχείρησης ξεχωριστά και συνέχεια ακολουθούν στατιστικοί πίνακες του νομού Αττικής και του νομού Κοζάνης μεμονωμένα και στο τέλος συντάχθηκαν σχεδιαγράμματα με τα συμπεράσματα τους για τη διεξαγωγή σύγκρισης ανάμεσα στους δύο νομούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.