Λογιστική οργάνωση και προοπτικές της "GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Λογιστική οργάνωση και προοπτικές της "GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε."

Καμπέρη, Ευφημία

Η εργασία μου αναφέρεται επάνω στην Οργάνωση του Λογιστηρίου της εταιρίας GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. Σκοπός της εργασίας μου είναι να μελετήσουμε πως οργανώνεται το λογιστήριο μιας Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. καθώς και οι προοπτικές της στην Ελληνική αγορά. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά η εύρεση και μελέτη άρθρων που αναφέρονται πάνω στην GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. καθώς και η μελέτη για το πως οργανώνεται το λογιστήριο μιας μεγάλης εταιρείας . Η εργασία χωρίζεται σε 9 κεφάλαια . Στο 1° κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά για τις έννοιες της οργάνωσης καθώς και μια γενική αναφορά στο ιστορικό της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. . Στο 2° κεφάλαιο αναλύουμε την οργάνωση της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. με διάφορους ορισμούς και οργανογράμματα που αφορούν την εταιρεία . Το 3° κεφάλαιο περιλαμβάνει τα λογιστικά βιβλία που χρησιμοποιεί η GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. . Στη συνέχεια στο 4° κεφάλαιο αναφέρονται η χρήση του Η/Υ στην εταιρεία και πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Η/Υ . Στο 5° κεφάλαιο παρουσιάζεται το ανθρώπινο δυναμικό της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. . Στο 6° κεφάλαιο δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν οι εργασίες που κάνουν χωριστά τα άτομα που βρίσκονται στο λογιστήριο της εταιρείας . Στο 7° κεφάλαιο αναλύονται οι επενδύσεις της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. που κάνει πάνω στον πάγιο εξοπλισμό , την έρευνα και ανάπτυξη του λογισμικού καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη σε νέες περιοχές . Ακολουθούν το 8° κεφάλαιο που αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία της GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. . Τέλος στο 9° κεφάλαιο που αναλύεται το μέλλον της εταιρείας και κάποια γενικά συμπεράσματα .

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.