Συγκριτική αξιολόγηση δύο συστημάτων ενεργού ιλύος, CSTR και SBR, για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση δύο συστημάτων ενεργού ιλύος, CSTR και SBR, για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Καλαϊτζίδου, Καλλιόπη

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν δύο συστήματα εργαστηριακής κλίμακας ενεργού ιλύος, πριν και μετά την προσθήκη ενεργού άνθρακα, για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων. Τα συστήματα αυτά είναι το SBR (Sequential Batch Reactor) και CSTR (Continuous Stiring Tank Reactor). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του καταλληλότερου συστήματος για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης όσο και για την μείωση της τοξικότητας. Η παρουσία του κυανίου ( CN') αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, εξαιτίας της υψηλής τοξικότητας του σε μονοκύτταρους οργανισμούς που ζουν μέσα στο σύστημα της ενεργού ιλύος. Πέρα από αυτό οι φαινόλες μπορούν να είναι τοξικές ακόμη και όταν βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις, κάτοι από 5 mg/L. Οι εκροές βιομηχανικών αποβλήτων από τα συστήματα ενεργού ιλύος μπορεί έχουν τοξικές επιδράσεις στην μικροπανίδα του συστήματος ενεργού ιλύος, αλλά και στους οργανισμούς του υδάτινου οικοσυστήματος. Στην εργασία αυτή μετρήθηκαν οι χαρακτηριστικές παράμετροι στην εισροή αλλά και στην εκροή των δύο συστημάτων και τελικά έγινε η συγκριτική αξιολόγησή τους. Η απόδοση του συστήματος SBR ήταν ικανοποιητική με μέση τιμή απομάκρυνσης COD 96,6% ενώ έφτασε το 87,6% πριν την προσθήκη του ενεργού άνθρακα. Μετά την προσθήκη του ενεργού άνθρακα παρατηρήθηκε καλύτερη απόδοση και των δυο συστημάτων πετυχαίνοντας πλήρη απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, της φιανόλης και του κυανίου. Επίσης βασισμένοι στις αναλύσεις τοξικότητας ως προς τους οργανισμούς δείκτες Vibrio fischeri και Tetrahymena thermophillu προέκυψε ότι παρά την υψηλή τοξικότητα των βιομηχανικών αποβλήτων στην εισροή, μετά την επεξεργασία η εκροή του συστήματος SBR παρουσίασε σχεδόν μηδενική τοξικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.