Οι λειτουργίες του LEASING στο πλαίσιο των εταιριών ιατρικού εξοπλισμού στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Οι λειτουργίες του LEASING στο πλαίσιο των εταιριών ιατρικού εξοπλισμού στην Ελλάδα

Χατζηδούκα, Σοφία

Στην πτυχιακή μου εργασία μελετώ τον θεσμό του Leasing, ως μέσο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών γενικότερα, επιδιώκοντας μέσα από αυτή να παρουσιάσω και να αναδείξω τις σημαντικές πτυχές του Leasing τόσο σε επίπεδο στρατηγικής πολιτικής των εταιριών όσο και σε επίπεδο εναλλακτικής χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και βελτίωση των διαφόρων επιχειρησιακών διεργασιών. Γενικά μιλώντας, στην εργασία παρουσιάζω τον θεσμό του Leasing όπως πραγματικά είναι, τον ρόλο που διαδραματίζει στην χρήματα-πιστωτική διεθνή και εγχώρια αγορά, τις αδυναμίες, την δεοντολογία και τις προοπτικές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.