Κυψέλες καυσίμου: εμπορικές εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Κυψέλες καυσίμου: εμπορικές εφαρμογές

Παπαπαναγιώτου, Νίκος
Μπενέκος, Στράτος

Στην προσπάθεια να δώσουμε ένα κατανοητό και κατά το δυνατόν σαφή ορισμό για το τι είναι κυψέλες καυσίμου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: « κυψέλες καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές διατάξεις που μετατρέπουν την χημική ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική και κάποιο ποσοστό της σε θερμότητα». Στην εργασία θα περιλαμβάνονται: ιστορικά στοιχεία, περιγραφή λειτουργίας κυψελών καυσίμου, τύποι κυψελών καυσίμου, οφέλη κυψελών καυσίμου, εμπορευσιμότητα και η εφαρμογή τους στον κόσμο. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα κλιθούμε να απαντήσουμε είναι: τι είναι κυψέλες καυσίμου, η εξέλιξή τους στην ιστορία, οι τύποι τους, ο τρόπος χρήσης τους και το ποσοστό επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη χρήση τους. Οι κυψέλες καυσίμου μειώνουν τον τοπικό αέρα και την ηχορύπανση, την μόλυνση υπόγειων νερών και βελτιώνουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια από τη μειωμένη έκθεση στα καύσιμα και τους κινδύνους εκπομπών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.