Έγγραφα μεταφοράς και διακίνησης αγαθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Έγγραφα μεταφοράς και διακίνησης αγαθών

Καραμανώλας, Στέλιος

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα επίσημα γενικά και ειδικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους, καθώς επίσης και να διευκρινιστεί τι πρέπει να αναγράφεται σε αυτά τα έγγραφα, πότε, πως και από ποιον συμπληρώνονται, σε ποιον παραδίδονται κλπ.Τα αγαθά, τα οποία πρέπει να διακινηθούν ή να μεταφερθούν, είναι ανάγκη να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Ανάλογα με το σκοπό της διακίνησης των αγαθών, το είδος των αγαθών, τον τρόπο μεταφοράς χρησιμοποιείται και το αντίστοιχο έγγραφο. Πρέπει, όμως, κάθε φορά, να αναγράφονται πάνω σε αυτά κάποια στοιχεία και να ακολουθούνται πιστά ορισμένοι κανόνες, ώστε να διευκολύνεται όσο το δυνατό περισσότερο η διακίνηση / μεταφορά των αγαθών και να μην γίνονται λάθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές διαπραγματεύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.