Απομάκρυνση Nox με εκλεκτική καταλυτική αναγωγή: σχεδιασμός και εκτίμηση κόστους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Απομάκρυνση Nox με εκλεκτική καταλυτική αναγωγή: σχεδιασμός και εκτίμηση κόστους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Μανώλη, Μαρίνα

Η πτυχιακή αυτή παρουσιάζει τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τη μεθοδολογία κοστολόγησης για εφαρμογές Εκλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR) σε μεγάλους βιομηχανικούς λέβητες (μεγαλύτερους από 250 MMBtu/hr). Ο αρχικός σκοπός της είναι να παρουσιάσει τον υπολογισμό κόστους σε επίπεδο μελέτης. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκρίνουν το κατά προσέγγιση κόστος διαφόρων τεχνολογιών ελέγχου NOx (SNCR. SCR κλπ) Οι μεθοδολογίες κοστολόγησης είναι βασισμένες στις εκτιμήσεις κόστους για SCR σε λέβητες γενικής χρήσης, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από το Γραφείο Έρευνας και Ανάπτυξης, της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Ως εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης του κόστους, το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τη διεργασία της χημείας, τις παραμέτρους λειτουργίας και τα τμήματα του συστήματος SCR. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στην απόδοση του λέβητα και στη λειτουργία της μονάδας που προέρχονται από την εγκατάσταση συστήματος SCR. Επίσης υπολογίζονται σημαντικές παράμετροι σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου του κανονικοποιημένου στοιχειομετρικού λόγου, του όγκου του καταλύτη, και την κατανάλωση αντιδραστηρίων. Τελικά, παρουσιάζονται υποθέσεις και εξισώσεις για τον υπολογισμό του πάγιου κόστους, του κόστους για την ετήσια λειτουργία και συντήρηση καθώς και τις συνολικές ετήσιες δαπάνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λέβητες
Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)