Ανακύκλωση μεταχειρισμένων λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων: ανασκόπηση για την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανακύκλωση μεταχειρισμένων λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων: ανασκόπηση για την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Μπρίμπαρη, Αφροδίτη-Ελένη

Τα λιπαντικά θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανών. Μάλιστα, όσο πιο σύνθετη και αποδοτική είναι μια μηχανή τόσο αυξάνουν και οι ανάγκες της για σωστή λίπανση. Τα σύγχρονα λιπαντικά αποτελούνται από τα λεγάμενα βασικά λάδια και τα πρόσθετα. Τα πρώτα μπορούν είτε να προέρχονται από το αργό πετρέλαιο (ορυκτέλαιο) είτε να παράγονται χημικά (συνθετικά). Τα δεύτερα έχουν σκοπό να προσδώσουν στα βασικά λάδια νέες ιδιότητες, αλλά και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Τα τελευταία χρόνια τα πρόσθετα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες κυρίως σε ότι αφορά τη βελτίωση τους. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τα λάδια, υφίστανται αλλοιώσεις οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση από ένα σημείο και πέρα. Γίνεται επιτακτική επομένως, η αντικατάστασή τους. Προκύπτει, όμως το πρόβλημα της διάθεσης των ήδη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, τα οποία αποτελούν και περιβαλλοντικό πρόβλημα αν δεν υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα λίτρο λιπαντικού που απορρίπτεται σε μια υδάτινη επιφάνεια μπορεί να καλύψει επιφάνεια 1000m2·.Μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες οι μόνοι τρόποι διάθεσης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ήταν είτε η απευθείας διάθεση στο περιβάλλον είτε η χρήση τους ως καύσιμο. Και οι δύο τρόποι είναι περιβαλλοντικά ιδιαίτερα επιβλαβείς και γι’ αυτό έγινε σημαντική προσπάθεια για να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο τρόπος αυτός είναι η ανακύκλωση (αναγέννηση) των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Με αυτόν τον όρο εννοούμε μια σύνθετη διαδικασία, η οποία σκοπό έχει να μετατρέψει το χρησιμοποιημένο ορυκτέλαιο σε Βασικό λάδι έτοιμο προς ανάμειξη με τα πρόσθετα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αναγέννηση είναι σημαντική όχι μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και από οικονομικής πλευράς. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι τα αναγεννημένα λάδια, εφόσον υποστούν κατάλληλη αναγέννηση, βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα απόδοσης με τα πρωτογενή ορυκτέλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

ISO standards
Ανακύκλωση
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.