Κόστος: συστήματα κοστολόγησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κόστος: συστήματα κοστολόγησης

Σερίδου, Σοφία
Ροκοπάνου, Αγγελική

Οι όροι κόστος, έξοδο, δαπάνη έχουν ευρεία χρήση στον καθημερινό μας βίο. Η χρήση αυτών των όρων γίνεται κυρίως για να δείξουμε αv μια ενέργεια είναι επιτυχής ή όχι, όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις πραγματοποίησης ενός έργου ή όταν αποφασίζουμε να αναπτύξουμε μια δραστηριότητα. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων οι όροι κόστος, έξοδο, δαπάνη, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να διαφεύγει από τον μέσο άνθρωπο η πραγματική τους σημασία και να αγνοούνται οι διαφορές τους. Προτού προχωρήσουμε στους ακριβείς ορισμούς των παραπάνω εννοιών θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής: Πρώτον ότι το κόστος συνδέεται άρρηκτα και πάντοτε με την διάθεση αγοραστικής δύναμης με την μορφή χρηματικής (μετρητά) ή έστω κατά κάποιον τρόπο χρηματικής εκροής ( π.χ. συναλλαγματικές, μεταχρονολογημένες επιταγές κ.λ.π.) με σκοπό την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της επιχειρησιακής δραστηριότητας (η οποία δεν έχει απαραίτητα κερδοσκοπικό χαρακτήρα). Δεύτερο προς διευκρίνιση ζήτημα είναι ότι ο όρος έξοδο συνδέεται σχεδόν πάντοτε με τον αντίθετό του όρο έσοδο καθώς αμφότεροι συμβάλλουν στον προσδιορισμό του αποτελέσματος με βάση την εξίσωση: Έσοδα - Έξοδα = + - Αποτέλεσμα

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.