Δικτύωση: έννοιες, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Δικτύωση: έννοιες, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα

Σιδηρόπουλος, Χρήστος
Πασχαλίδης, Λάζαρος
Χριστόπουλος, Νικόλαος

Τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Μπορούν να ταξινομηθούν κατά το μέγεθος τους (LAN, MAN, WAN..), κατά το είδος του μέσου μετάδοσής τους (ενσύρματα: HomePNA, HomePlug, FDDI.. / ασύρματα: WiFi, Bluetooth..), κατά τοπολογία (bus, star, ring..), κατά το ρόλο τους (client, server, P2P..) και κατά λειτουργικότητα (SAN, PCN, SOHO..). Τα δίκτυα για να λειτουργήσουν, απαιτούν τη χρήση κάποιων κανόνων επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση κατά την αποστολή και παραλαβή των δεδομένων. Έτσι επινοήθηκε το πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνιών OSI, το οποίο χρησιμεύει σαν οδηγός στην υλοποίηση πρωτοκόλλων από κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύων. Το σύνολο πρωτοκόλλων TCP/IP αποτελεί την πιο ευρέως διαδομένη υλοποίηση λογισμικού διασύνδεσης υπολογιστών. Σε σχέση με το OSI, υλοποιεί μόνο 5 από τα 7 προβλεπόμενα επίπεδα επικοινωνιών (φυσικό, διασύνδεσης, δικτύου, μεταφοράς και εφαρμογής) ενσωματώνοντας παρόλα αυτά όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. Όσο αφορά το υλικό που χρειάζεται για να υλοποιηθεί ένα δίκτυο υπολογιστών, αυτό αποτελείται από διάφορες συσκευές, όπως κάρτες δικτύου, δρομολογητές, επαναλήπτες, αλλά και καλώδια, οπτικές ίνες ή κεραίες, ανάλογα με τη φύση του δικτύου. Τέλος, καθώς το δίκτυο ενώνει πολλές μηχανές αλλά κυρίως χρήστες μεταξύ τους, μεγάλο ρόλο στην σωστή λειτουργία του, αλλά και ταυτόχρονα στην επιτηδευμένη αχρήστευσή του, παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Η υστεροβουλία και τα συμφέροντα κάποιων, είναι αρωγός κακόβουλων ενεργειών. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη προστασίας των δικτύων, είτε σε επίπεδο υλικού, είτε σε λογισμικού, είτε σε επίπεδο διασφάλισης δεδομένων, από προσωπικά ή εταιρικά, μέχρι και κρατικά. Υλοποιήθηκαν λοιπόν κατασκευές όπως τα firewalls, για να προστατέψουν ιδιόκτητα ή εταιρικά LANs από κακόβουλες επιθέσεις εξωτερικής προελεύσεως (Internet), αλλά και πολιτικές ασφάλειας τύπου έγκρισης / απαγόρευσης, για να μειώσουν τις αυθαιρεσίες κατά των ευαίσθητων δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύονται σε αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.