Οργάνωση και λειτουργία της μικρής και μικρομεσαίας λιανεμπορικής επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οργάνωση και λειτουργία της μικρής και μικρομεσαίας λιανεμπορικής επιχείρησης

Νικολάου, Ιωάννα

Το παρόν σύγγραμμα επιτρέπει μια βάσιμη αισιοδοξία για τη δυνατότητα των λιανεμπορικών επιχειρήσεων να επιβιώσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εισβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Καταρχάς, είναι ανάγκη να καθοριστεί το νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια σύγχρονη λιανεμπορική επιχείρηση. Ειδικότερα, επιχειρείται ενδελεχής προσέγγιση της εμπορικής επιχείρησης υπό το πρίσμα του Εμπορικού Δικαίου. Σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα του Γαλλικού Code de commerce, που ισχύει στη χώρα μας, κεντρική έννοια στο Εμπορικό Δίκαιο είναι η εμπορική πράξη (αντικείμενο και υποκείμενο των εμπορικών συναλλαγών). Οπότε, θα πρέπει στο νόμο πρώτα να δίδεται ένας κατάλογος εμπορικών πράξεων, έπειτα οι προϋποθέσεις για να είναι αυτές έγκυρες και τέλος οι συνέπειές τους. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, εμπορικές πράξεις είναι αυτές που τις χαρακτηρίζει έτσι ο νόμος καθαυτές με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από το πρόσωπο και το σκοπό για τον οποίο επιχειρούνται, ενώ έμπορος είναι εκείνος που ασκεί εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα. Στο σύστημα αυτό, η έννοια του εμπόρου εξαρτάται από την έννοια της εμπορικής πράξης. Έπειτα, κύριο ζητούμενο για κάθε επιχείρηση αποτελεί ο έλεγχος του κόστους, ώστε να αποκτήσει το μέγιστο δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Λογιστική Κόστους μελετά τις δαπάνες, τα κόστη, τα έσοδα ή τα έξοδα της επιχείρησης, εξετάζει ποιο μέρος της δαπάνης αφορά άμεσα ή έμμεσα την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν το κόστος και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.