Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία

Ρήγου, Βαρβάρα

Στα πλαίσια της πτυχιακής μου ανατέθηκε η εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας με θέμα: «Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην Οικονομία». Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος η εργασία μου δομείται από δύο μέρη, το πρώτο αναφέρεται στο τραπεζικό σύστημα γενικότερα και το δεύτερο εστιάζεται στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητές του. Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος αναφέρεται στην έννοια της τράπεζας, την ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, τις κατηγορίες τραπεζών, κάποια βασικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα στοιχεία τραπεζικής τεχνικής, τους κινδύνους και τέλος το επιτόκιο. Η αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνει την ιστορική του εξέλιξη, το ρόλο του τραπεζικού συστήματος και τα όργανα άσκησης πιστωτικής πολιτικής και την πιστωτική και νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας. Ελπίζω η βιβλιογραφική μου έρευνα να σας δώσει μια σαφή εικόνα του περιεχομένου του τραπεζικού συστήματος και του ρόλου του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.