Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δομή του ABC

Κωνσταντοπούλου, Αναστασία

Η εργασία που ακολουθεί αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο κόστος, δομή και ανάλυση αυτού, το δεύτερο αναφέρεται στο πραγματικό και προκαθορισμένο κόστος, το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει την κοστολόγηση κατά δραστηριότητα ACTIVITY BASED COSTING (A.B.C.), το επόμενο κεφάλαιο περιέχει σχετικές εφαρμογές και η εργασία τελειώνει με τον επίλογο. Η μεθοδολογία Activity-Based-Costing (ABC) θεωρείται σήμερα παγκοσμίως σαν η πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική για την κοστολόγηση και διαχείριση των διαδικασιών κάθε επιχείρησης υποστηρίζοντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσειον. Απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις έχουν προϊόντα / υπηρεσίες και πελάτες και δίνουν σημασία στον έλεγχο του κόστους. Η μεθοδολογία Activity-Based-Costing αφορά στον υπολογισμό και έλεγχο του κόστους των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην κάθε επιχείρηση και μέσω αυτών στον επιμερισμό του κόστους στα προϊόντα και στους πελάτες (cost objects). Σχετίζεται αποκλειστικά με τα overheads, ενώ τα άμεσα κόστη υπολογίζονται και εκχωρούνται όπως και με τις παραδοσιακές μεθόδους. Υπολογίζεται ουσιαστικά το συνολικό κόστος (και κέρδος/ζημία) των προϊόντων και των πελατών και όχι μόνο το βιομηχανικό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.