Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παρουσίαση SPRIDER Α.Ε.

Τσοπανίδου, Παναγιώτα

Εμείς θα ασχοληθούμε με την κατηγορία της Ανώνυμης Εταιρείας και ειδικότερα Με την SPRIDER Α.Ε. Μικτές Εταιρείες -Ετερόρρυθμη Εταιρεία -Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Κάθε εταιρεία που περιβάλλεται οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τύπους Εκτός από την αφανή εταιρεία και την συμπλοιοκτησία ,αποκτά νόμιμη προσωπικότητα και καθίσταται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η εταιρεία έτσι αποτελεί ένα αυτοτελές πρόσωπο ,ανεξάρτητο από τους εταίρους που έχει δική της δικαιοπρακτική ικανότητα ,είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ,ενεργεί με δικό του όνομα (επωνυμία) κατευθύνει τη δραστηριότητα του από συγκεκριμένο τόπο (έδρα) που αντιστοιχεί στην ανάλογη κατοικία των φυσικών προσώπων και αποκτά ιθαγένεια ,η οποία προσδιορίζεται από τον τόπο της έδρας. Έτσι κάθε εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.