Παρουσίαση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παρουσίαση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας

Γιαννακοπούλου, Καλλιόπη

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη με θέμα «Παρουσίαση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας» αναλύεται σε δεκατρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά μιας Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της όπως και η διαδικασία σύστασής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, της Εισαγωγής, αναλύονται οι προσπάθειες ίδρυσης της Αγροτικής Τράπεζας και η σχέση της Τράπεζας με τον Αγροτικό Κόσμο. Η ΑΤΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1929, με αποκληστικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως ένα εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Η μελέτη της ίδρυσης της Αγροτικής Τράπεζας είναι συνώνυμη με την μελέτη του μεγάλου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος της Νεότερης Ελλάδας, δηλαδή του Αγροτικού Ζητήματος. Στόχος της ΑΤΕ είναι να παραμείνει για τον αγρότη η πρώτη του επιλογή, μια τράπεζα που θα του παρέχει όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, με χαμηλό κόστος και ευελιξία. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η διερεύνηση των δραστηριοτήτων της Α.Τ.Ε. από την δεκαετία του '80 έως σήμερα καθώς και μια σύντομη αναφορά στο ενεργητικό της. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 η ΑΤΕ διεύρυνε τις δραστηριότητές της παρέχοντας ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και προς τον εξωαγροτικό τομέα. Η αγροτική τράπεζα του 21 °” αιώνα είναι μία σύγχρονη τράπεζα πολλαπλών δραστηριοτήτων και - σύμφωνα με το banker - μία από τις 150 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το Καταστατικό της Αγροτικής Τράπεζας, το Οργανόγραμμα της καθώς και η Σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.