Μεταβίβαση επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μεταβίβαση επιχειρήσεων

Καραμπάτσος, Βασίλειος
Γεράσης, Κωνσταντίνος

Η πτυχιακή εργασία αναλύει τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων η οποία αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και διαδεδομένα μέσα της οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης. Το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και η πρόσβαση σε νέες αγορές, ακόμη και με τα σύγχρονα μέσα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μετέβαλαν καθοριστικά τους όρους του ανταγωνισμού και, αναπόδραστα, τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο της επιχειρηματικής ευελιξίας και βιωσιμότητας επέβαλε την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και management, την υιοθέτηση εξελιγμένων δομών προμήθειας, παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων ή ακόμη και την εξάλειψη ανταγωνιστών από το προσκήνιο. Για την υλοποίηση των μέτρων αυτών η απόκτηση της ξένης επιχείρησης έναντι ανταλλάγματος αποτέλεσε και αποτελεί πολύ συχνά την οικονομικά σκοπιμότερη λύση, συγκριτικά με την πολυδάπανη και αβέβαιη προσπάθεια δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων από τον ενδιαφερόμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.