Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης Κορίνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης Κορίνθου

Κοσκινά, Ελένη

Η Α.Ε. αποτελεί κεφαλαιουχική ένωση (νομική μορφή, που εξυπηρετεί τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, στην οποία δεν νοούνται πρόσωπα αλλά εισφορές που απαρτίζουν το κεφάλαιο δια του οποίου θα επιδιωχθεί ο εταιρικός σκοπός), που στηρίζεται όχι στην προσωπική αλλά στην περιουσιακή συμβολή των εταίρων, τα πρόσωπα των οποίων είναι αδιάφορα προς αυτή. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ιδρυτών στην κατάρτιση του καταστατικού συνιστά εμπορική πράξη. Στην Α.Ε. εφαρμόζεται το τυπικό κριτήριο εμπορικότητας. Η Α.Ε. είναι εμπορική κατά το αντικειμενικό σύστημα αν και ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Η Α.Ε. έχει δικαιοπρακτική καθώς και πτωχευτική ικανότητα. Οι πράξεις που διενεργούνται από την Α.Ε. είναι κατά τεκμήριο εμπορικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.