Κοστολογική οργάνωση επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κοστολογική οργάνωση επιχείρησης

Μήκας, Πέτρος

Σε μια επιχείρηση, βασικά στοιχεία για την κοστολόγηση των προϊόντων είναι η ποσότητα και η τιμή τους. Οι πρώτες ύλες μπαίνουν στην αποθήκη της επιχείρησης και ακολουθείται μια πορεία επεξεργασίας αυτών μέχρι να διατεθεί το τελικό προϊόν στην αγορά. Για να γίνει αυτή η επεξεργασία, πρέπει τα προϊόντα να περάσουν από τα διάφορα παραγωγικά στάδια με τη βοήθεια του ανθρώπινου παράγοντα. Οι άνθρωποι που βοηθάνε στην παραγωγική διαδικασία αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, ανάλογα με το χρόνο που απασχολούνται ή ανάλογα με τις ποσότητες των προϊόντων που παράγουν. Για να κοστολογηθούν σωστά τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης. Οι μέθοδοι κοστολόγησης είναι οι εξής: η μέθοδος κοστολόγησης παραγγελίας και παρτίδας, η μέθοδος κοστολόγησης συγκεκριμένης λειτουργίας και παροχής υπηρεσίας, η μέθοδος κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής, η μέθοδος κοστολόγησης συμπαραγώγων και υποπροϊόντων και η μέθοδος κοστολόγησης προϊόντος με προσαύξηση. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: η τεχνική του πλήρους κόστους, του οριακού κόστους και του πρότυπου κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργάνωση και διοίκηση
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.